Általános adatok

Cégjegyzékszám:
Székhely: Balatonföldvár, 8623, Mikes Kelemen utca 1
Adószám:
Levélcím: Balatonföldvár, 8623, Mikes Kelemen utca 1
Telefon: 06-30/ 9460-173
Fax:
E-mail:
Internet: www.dioscamping.hu

Atmoszféra

16609569-b900-494c-bd5b-a576c1fe519c.jpg

Általános szerződési feltételek

Szálláshely: A Diós Camping (Balatonszárszó, külterület, 022/1 hrsz., a továbbiakban: Kemping) területén található, az egyedi szolgáltatási szerződésben megjelöltek szerinti szálláshely. 

 1. Szerződő felek
  • A Szolgáltató által nyújtott szolgáltatásokat a Vendég veszi igénybe. Amennyiben a szolgáltatásokra vonatkozó megrendelést a Vendég közvetlenül a Szolgáltatónak adja le, úgy a Vendég lesz a szerződő fél. A Szolgáltató és a Vendég együttesen, amennyiben a feltételek teljesülnek, szerződéses felekké válnak (továbbiakban: Felek).
  • Amennyiben a szolgáltatásokra vonatkozó megrendelést a Vendég megbízásából egy harmadik személy (továbbiakban Közvetítő) adja le a Szolgáltatónak, az együttműködés feltételeit a Szolgáltató és a Közvetítő közötti megállapodás szabályozza. Ebben az esetben a Szolgáltató nem köteles vizsgálni, hogy a harmadik személy jogszerűen képviseli-e a Vendéget. 
 1. A szolgáltatás igénybevételének módja és feltételei
  • A Szerződés kizárólag a Vendég írásban leadott foglalásának a Szolgáltató általi írásban megküldött visszaigazolásával jön létre, és így írásban megkötött Szerződésnek minősül.
  • Szóban leadott foglalás, megállapodás, módosítás, vagy annak a Szolgáltató általi szóbeli visszaigazolása nem minősül szerződésnek.
  • A szállásszolgáltatás igénybevételének feltétele, hogy a Vendégek személyazonosságukat a törvényes előírásoknak megfelelően, a szoba elfoglalása előtt igazolják. A szálláshelyen bejelentés nélkül senki sem lakhat.
  • A Vendégnek vagy a Közvetítőnek csak a telepített lakókocsis szállástípus esetében kötelező előre foglalást leadnia. 
 1. Az elszállásolás kezdete és vége (check-in és check-out)
  • A Vendégnek joga van a szálláshelyet a megállapodás szerinti nap 00 órától elfoglalni.
  • A Vendégnek a szobát az elutazási nap 00 óráig el kell hagynia.
  • A Szolgáltatónak abban az esetben, ha a Vendég nem jelenik meg a megállapodás szerinti nap 21.00 óráig, joga van arra, hogy visszalépjen a szerződéstől - kivéve, ha későbbi érkezési időpont került kikötésre.
  • Sátras és a lakókocsis (lakóautós) szállástípus esetén van lehetőség késői távozásra egészen az adott nap 21 óráig, a kalkulált napi szállásdíj 50%- át jogosult felszámolni.
  • Amennyiben a Vendég a telepített lakókocsit a bejelentkezéskor a távozás napjaként feltüntetett napon 10 óráig nem üríti ki, és a tartózkodás meghosszabbításához a Szolgáltató előzetesen nem járult hozzá, úgy a Szolgáltató jogosult a szobaárat egy további napra is kiszámlázni és ezzel egyidejűleg a Szolgáltató szolgáltatási kötelezettsége is megszűnik. 
 1. Árak és fizetés
  • A szálláshely mindenkori listaárai a recepción lévő információs táblán kifüggesztésre kerülnek.
  • Amennyiben a Vendég szállást foglalt és azt a Szolgáltató írásban visszaigazolta, úgy ezen a szállásáron a Szolgáltató már nem változtathat. A Szolgáltató aktuális árai a szálláshely honlapján (dioscamping.hu) találhatók.
  • Telepített lakókocsis foglalás esetén a foglalás leadásakor a Vendég vagy a Közvetítő köteles foglalót fizetni, ami a teljes díj 25%- át fedezi. A fennmaradó szállásdíj hátralékot összeget távozásig egyenlíti ki. A foglalót abban az esetben utaljuk vissza, ha a lemondás a lefoglalt időpont előtt 23 nappal történik.
  • Sátras és lakókocsis (lakóautós) szállástípus igénybevételekor foglalót fizetni nem szükséges, a szállásdíjat távozásig egyenlíteni kell- kivéve, ha a tartózkodás időtartama meghaladja a két hetet, ekkor a Szolgáltató jogosult a szállásdíjat legfeljebb két hetente kiszámlázni.
  • Lehetőség van SZÉP kártyás fizetésre, de kérjük, hogy ezt a recepción az érkezésekor jelezze.
  • Bankkártyás, illetve hitelkártyás fizetésre nincs lehetőség.
  • A Vendég a szolgáltatások áráról mindig tájékoztatást kaphat a szolgáltatásnyújtás megkezdése előtt a szálláshely recepcióján. 
 1. Lemondás
  • Ha a Vendég a meghatározott időtartam lejárta előtt véglegesen elhagyja a szobát, a Szolgáltató jogosult a Szerződésben kikötött szolgáltatás teljes ellenértékére.
  • A lejárati idő előtt megüresedett szobát a Szolgáltató jogosult újra értékesíteni.

 

 1. Vendég kötelességei
  • A parkolóban a KRESZ előírásai szerint kell közlekedni. A gépjárművek megengedett sebessége 10 km/óra.
  • A nemdohányzók védelmérıl szóló 1999. évi XLII. törvény végrehajtása értelmében a szálláshelyen csak az arra kijelölt helyen lehet dohányozni. Ennek értelmében a szálláshely zárt helyiségeiben (beleértve a lakókocsikat, konyhát és a fürdőházat is), közösségi területein tilos a dohányzás. A hivatkozott jogszabály betartására vonatkozó kötelességre felhívó jelzéseket a jogszabályban előírt területeken a szolgáltató elhelyezte. A Szolgáltató alkalmazottai jogosultak a vendégeket, valamint a komplexum területén tartózkodó bármely más személyt figyelmeztetni a jogszabály betartására, illetve a jogszerűtlen magatartás abbahagyására.
  • A szobában történı dohányzás esetén a Szolgáltató jogosult 5.000,- Ft extra takarítási díjat felszámítani a Vendéggel szemben.
  • Tűz esetén a recepciót kérjük haladéktalanul értesíteni. A Vendégek kötelesek tűz vagy egyéb riasztás esetén a szobákat, illetve a szálláshely közös rendeltetésű tereit az ott elhelyezett tájékoztató szerint a lehetı leghamarabb elhagyni.
  • A szálláshely elfoglalásakor a Vendég feladata a telepített lakókocsikban kifüggesztett eszközlistán szereplő felszerelési tárgyak meglétének ellenőrzése. Eltérés esetén a recepciót haladéktalanul értesíteni kell. Távozáskor a Szolgáltató leellenőrizheti a felszerelési tárgyak meglétét. Hiány esetén a Vendég köteles megtéríteni a kárt. A szoba elhagyásakor történt esetleges ellenőrzés során a Szolgáltató jogosult 5.000,- Ft extra takarítási díjat felszámítani a Vendéggel szemben, amennyiben fertőtlenítő takarítás vagy festés szükséges az eredeti állapot helyreállítása érdekében.
  • A Vendégnek az őt ért kárt azonnal jelentenie kell a recepción, és minden szükséges adatot a recepciós rendelkezésére kell bocsátania, amely a káreset körülményeinek tisztázásához, esetleg a rendőrségi jegyzőkönyv felvételéhez/rendőrségi eljáráshoz szükséges.
  • A Vendég kifejezetten tudomásul veszi, hogy a létesítmény közös használatú területein (kivéve öltözık, mellékhelyiségek) vagyonvédelmi okokból zártláncú kamerarendszert üzemeltet, melynek felvételei a vonatkozó jogszabályi előírások alapján törlésre kerülnek.
  • Elutazáskor a Vendég köteles a telepített lakókocsi kulcsot a recepción leadni. Ennek elmulasztása, illetve a kulcs elvesztése vagy megsemmisülése esetén a Szolgáltató jogosult kártérítési díjat (3.000,-Ft/db) felszámítani, melyet a Vendég távozáskor köteles megfizetni.
  • A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény alapján az ingatlanok tulajdonosai, használói kötelesek tartózkodni minden olyan magatartástól, amellyel másokat, különösen a szomszédaikat szükségtelenül zavarnák, vagy amellyel jogaik gyakorlását (ide tartozik a pihenéshez való jog is) veszélyeztetnék. A camping területén 22 órától után egészen reggel 8-ig az üdülőhelyi csendrendeletnek megfelelően a kiabálástól, hangos zenehallgatástól kérjük szíves tartózkodjanak.

 

 1. Állatok
  • Háziállatot külön térítési díj ellenében fogadunk.
  • Az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. törvény előírásai szerint az állattartó gondoskodni köteles az állat megfelelı és biztonságos elhelyezéséről, szakszerű gondozásáról, szökésének megakadályozásáról. Az fürdőházba, a konyha és a játszótér területére állatot bevinni TILOS. Továbbá az állattartó köteles az állat ürülékét a nyilvános helyekről eltávolítani. Amennyiben a háziállat viselkedésével a szálláshely Vendégeit zavarja vagy veszélyezteti, a komplexum területéről azonnal eltávolítható.

 

A foglalás benyújtásával a szállásfoglalást leadó vendég elismeri, hogy a társaságunk általános szerződési feltételeit megismerte, a foglaló mibenlétével tisztában van, foglalási és lemondási szabályzatát, valamint a házirendet elfogadja!